ပု္ဏင့္ဆာ ေဍ ပု္ဆု္အွ္ဆံင္းအ

ပု္ဏင့္ဆာ ေဍ ပု္ဆု္အွ္ဆံင္းအ ဆု္အွ္ဆံင္းအွ္ခုါင့္အု္ဟွာင္လု္ဖုံဳခဝ့္
ဆ်ုအှ်ဆံင်းအှ်ခၠါင့်အ်ုၯာင်ႋလ်ုဖၠုံခ၀့်
(1)

Operating as usual

01/01/2021

Happy New Year
Thank you "like" and "follow"
Lots of contents coming up in 2021
ဆ်ုဂုၮ်ဖါဍောဟ်ကိုဝ်ၯာလှ်။
ၮိင်းသင့်ယိုဝ် အှ်မုက်ဆံင်းခၠါင့်လာႋကိုဝ်ႋၯာဍေဆာ်

12/22/2020
Eh

ယ်ုလဝ်ပျးလင် ယ်ုထင်းကျံင်ႋဆ်ုလေဝ်ခင်းဖၠံင့် လ်ုယှင်ဆ်ုခၠါင်လ်ုခဝ့်
I am sharing my educational experience in Shaw Karen language.

Nursing
Name: Eh Sue Kaw (Eh Ku Kaw)
Program of Study: Bachelor of Science in Nursing (BSN)
Name of School: Laurentian University (Sault College Campus)
Country: Ontario, Canada

12/15/2020
ဆု္ဆာ့သာပိင္ပုဂ္သာမဲဆု္ကဲထင္းထံင္ဍးဆု္လင္သာမဲဟွံင္အု္လင္ခါင့္ (Post-Traumatic Stress Disorder)

ဆု္ဆာ့သာပိင္ပုဂ္သာမဲဆု္ကဲထင္းထံင္ဍးဆု္လင္သာမဲဟွံင္အု္လင္ခါင့္ ဆ်ုဆာ့သာပိင်ပုဂ်သာမဲဆ်ုကဲထင်းထံင်ႋဍးၜးဆ်ုလင်သာမဲၯံင်အ်ုလင်ခါင့် (Post-Traumatic Stress Disorder)

Maymay ေမေမ
12/08/2020

Maymay ေမေမ

တုပ်ကွေးရာသီရောက်လာတာနဲ့ COVID-19 နဲ့တုပ်ကွေးရောဂါ လက္ခဏာတွေကို မရောမိအောင် ခွဲခြားသိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာ ၃ မျိုးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာရိုးရိုးတုပ်ကွေးမဟုတ်ဘဲ COVID-19 ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။

၁။ အနံ့၊ အရသာပျောက်ခြင်း

၂။ မျက်လုံးနီခြင်း၊ ဖူးယောင်ခြင်း

၃။ အရေပြားတွင်အဖုအပိန့်များထွက်ခြင်း

ဒါပေမယ့် သတိထားရမှာက COVID-19 ရောဂါပိုးရှိနေသူအများစုမှာ ဘာရောဂါလက္ခဏာမှ မပြတတ်ကြပါဘူး။ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိဆိုတာ ဆေးစစ်ကြည့်မှသာလျှင်အတိအကျပြောနိုင်မှာပါ။

သင့်မိတ်ဆွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဒီအချက်အလက်တွေမျှဝေလိုက်ပါ။

#စောင့်ရှောက်ကြင်နာပြည်မြန်မာ

ပု္ဏင့္ဆာ ေဍ ပု္ဆု္အွ္ဆံင္းအွ္ခုါင့္'s cover photo
12/01/2020

ပု္ဏင့္ဆာ ေဍ ပု္ဆု္အွ္ဆံင္းအွ္ခုါင့္'s cover photo

ၮ်ုအေၜးသာ သီးယာ့ လ်ုသုဲးဆိုင့်ဆ်ုဆာ့ အန္တရာယ့် အှ်ယှးလဲ ၮှ် မာယောဝ်ႋ
11/14/2020

ၮ်ုအေၜးသာ သီးယာ့ လ်ုသုဲးဆိုင့်ဆ်ုဆာ့ အန္တရာယ့် အှ်ယှးလဲ ၮှ် မာယောဝ်ႋ

It's better to know - during world diabetes day take two minutes to find out if you are at risk of Type 2 diabetes.

Take the test: http://bit.ly/2CLa1e8

ဆ်ုမီ့မ်ုမုက်မ်ုလိုင့်ၰိုဲအ်ုၯင်ႋဖၠုံသာယှာလ်ုၯာၮှ် လောဝ့်ဝေ့ ဆ်ုမီ့ ၇ နာဍီ ထံင်လ်ု ၉ နာဍီလ်ုခၠုဂ်မီ့ဍာ် ၆ နာဍီၮှ် ပ်ုထုက...
11/10/2020

ဆ်ုမီ့မ်ုမုက်မ်ုလိုင့်ၰိုဲအ်ုၯင်ႋ
ဖၠုံသာယှာလ်ုၯာၮှ် လောဝ့်ဝေ့ ဆ်ုမီ့ ၇ နာဍီ ထံင်လ်ု ၉ နာဍီ
လ်ုခၠုဂ်မီ့ဍာ် ၆ နာဍီၮှ် ပ်ုထုက်ခွိက် ဆ်ုအဝ် ဆ်ုထီ့ဆ်ုနံင့် လ်ုအ်ုပါ့ ဍေ ကာဖီန်ဓါတ် caffeine လ်ုဖး
လ်ုခၠုဂ်မီ့ဍာ် ၂ နာဍီၮှ် ပ်ုထုက်ခွိက် မူ့ယှာဆ်ုၯယ်ထင်းၯယ်လင်သယ်လ်ုဖး
လ်ုခၠုဂ်မီ့ဍာ ၁ နာဍီၮှ် ပ်ုထုက်ခွိက် ဆ်ုယောဝ်ဖိုင်ဆ်ု လ်ုဖုင်ႋသယ်၊ ခင်ဖျူးထ်ုဖိုင်သယ်လ်ုဖး

CMHA Sault Ste. Marie
11/10/2020

CMHA Sault Ste. Marie

the power of nature...

ပု္ဏင့္ဆာ ေဍ ပု္ဆု္အွ္ဆံင္းအွ္ခုါင့္'s cover photo
08/15/2020

ပု္ဏင့္ဆာ ေဍ ပု္ဆု္အွ္ဆံင္းအွ္ခုါင့္'s cover photo

03/29/2020

ခုိရုိဏု္ရီသုဲးေလဝ္ကုံင္ဆု္ဆာ့ (Coronary Artery Disease (CAD)) - Part (3)(ကုိရုိနရီေသ ြး လ ြတ္ေၾကာေရာဂါ)
ဆု္ဆာ့ယုိဝ္သီးၾဆာ့သယ္သီးယာ့ပု္ေသွ္လဲ။ ဆု္ေဘ်င္ပု္ေသွ္လဲ။ ဘးေဝင္ပ ြယ္ပု္ဍင္ပု္ေသွ္လဲ။

03/21/2020

ယု္မု္ထင္း Live လု္ဟွးယုိဝ္။ ယု္မု္လဝ္ပ်းဆု္ဆာ့ဘးဆာင့္ေဍ ခုိရုိနာဗါင္းရာ့၊ အု္ခါ့ ေကဟွး (8:00) လု္ယု္အွ္။ အု္ခါ့လု္သာင့္ခါန္. ေကဟွ၀္ (7:00).
ယ်ုမ်ုထင်း Live လ်ုဟှးယိုဝ်။ ယ်ုမ်ုလဝ်ပျးဆ်ုဆာ့ဘးဆာင့်ဍေ ခိုရိုနာဗါင်းရာ့။ အခါ့ ကေဟှး (၈:၀၀)လ်ုယ်ုအှ်။ အ်ုခါ့လ်ုသာင့်ခါန် ကေဟှဝ် (၇:၀၀)

03/17/2020

ခုိရုိဏု္ရီသုဲးေလဝ္ကုံင္ဆု္ဆာ့ (Coronary Artery Disease (CAD)) - Part (2)
(ကုိရုိနရီေသ ြး လ ြတ္ေၾကာေရာဂါ)

03/13/2020
ZDoggMD

COVID-19 new update

A quick and dirty summary of what happens to folks when they're infected with COVID-19.

03/10/2020

ခုိရုိဏု္ရီသုဲးေလဝ္ကုံင္ဆု္ဆာ့ (Coronary Artery Disease (CAD)) - Part (1)
(ကုိရုိနရီေသ ြး လ ြတ္ေၾကာေရာဂါ)

03/07/2020
ZDoggMD

Coronavirus (N-COVID_19) March 6 Update

I'll be doing regular updates on my take on the latest coronavirus developments.

FURTHER UPDATE (after I shot this vid): a Stanford medical faculty member has now tested positive for COVID-19, highlighting the disproportionate risk to healthcare workers (source: email just sent by the Dean).

ဆ်ုအင်းသီ့ယာစူးယိုဝ် အ်ုလိုဝ့်ဍောဟ်ဖ်ုဘုဂ်လဲ
02/08/2020

ဆ်ုအင်းသီ့ယာစူးယိုဝ် အ်ုလိုဝ့်ဍောဟ်ဖ်ုဘုဂ်လဲ

02/03/2020
CBC News

CBC News

Information about the coronavirus outbreak is spreading fast, but what do we actually know about the illness? CBC News medical contributor and family physician Dr. Peter Lin breaks down the facts about what it is, where it came from, how it spreads and what you can do to protect yourself.

02/01/2020
ဆု္ဆာ့ဘုိဝ္သုိဝ္ခဲန္စု္ (အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါ) (Lung Cancer) - Part (4)

ဆု္ဆာ့ဘုိဝ္သုိဝ္ခဲန္စု္ (အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါ) (Lung Cancer) - Part (4)
ဆု္ဆာ့ယုိဝ္ ဆု္ေဘ်င္ပု္ေသွ္လဲ။ ဆု္ဆာ့ယုိဝ္ ဘးေဝင္.ပ ြယ္ပု္ဍင္ပု္ေသွ္လဲ။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္း
01/27/2020

မယ္ေတာ္ေဆးခန္း

ဝူဟန္ ဗုိင္းရပ္စ္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ၊ ေဆာင္ရန္ႏွင့္ေရွာင္ရန္မ်ားကုိ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ အမ်ားသိေစရန္အတြက္ ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

ဆု္ဆာ့ခဲန္စု္ (ကင္ဆာေရာဂါ) (Cacer)
01/18/2020

ဆု္ဆာ့ခဲန္စု္ (ကင္ဆာေရာဂါ) (Cacer)

01/15/2020
ဆု္ဆာ့ ဘုိ၀္သုိ၀္္ခဲန္စု္ (အဆုတ္ကင္ဆာ) (Lung Cancer) - part (2)

ဆု္ဆာ့ ဘုိ၀္သုိ၀္္ခဲန္စု္ (အဆုတ္ကင္ဆာ) (Lung Cancer) - part (2)
- ဆု္ဆာ့ယုိ၀္ ကဲထင္းအု္သာလု္ဆု္ဟွာင္ဏွ္သယ္လဲ။
- ဆု္ဆာ့ယုိ၀္ အု္လက္ခု္ဏာအွ္ ပု္ေသွ္လဲ။

01/08/2020
ဆု္ဆာ့ဘုိ၀္သုိ၀္ခဲန္စ္ု (အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါ) (Lung Cancer) - Part (1)

ဆု္ဆာ့ဘုိ၀္သုိ၀္ခဲန္စု္ (အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါ) (Lung Cancer) - Part (1)
ဆု္ဆာ့ဘုိ၀္သုိ၀္ခဲန္စု္ယို၀္မ ြဲာဏွ္လဲ။ ဆု္ဆာ့ယုိ၀္ အွ္ဃွဳိဲမိင္လဲ။ ဆု္ဆာ့ယုိ၀္ အွ္ဃွိဳဲဆင့္လဲ။ လု္ခါန္.မ်ဳိင္မာဖုိင္ ဖုံဳေဏ၀္ဆု္ဆာ့ယုိ၀္ အွ္္ဃွိဲဳဟွာလဲ။ ဖုဳံသီ့ေဍဆု္ဆာ့ယုိ၀္အွ္ဃွိဳဲဟွာလဲ။

ဆု္ဆာ့သုဲးဆုိင့္ (ဆီးခ်ိဳေသ ြးခ်ိဳေရာဂါ) (Diabetes Mellitus)
01/05/2020

ဆု္ဆာ့သုဲးဆုိင့္ (ဆီးခ်ိဳေသ ြးခ်ိဳေရာဂါ) (Diabetes Mellitus)

Address

Sault Sainte Marie, ON

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ပု္ဏင့္ဆာ ေဍ ပု္ဆု္အွ္ဆံင္းအ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ပု္ဏင့္ဆာ ေဍ ပု္ဆု္အွ္ဆံင္းအ:

Videos

Nearby health & beauty businesses