Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery

02/05/2020
Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
12/31/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

12/28/2019
12/17/2019
12/08/2019
12/08/2019
Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
11/19/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

11/09/2019
Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
10/16/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

10/08/2019
10/06/2019
Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
09/11/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

08/28/2019
บ้านสวนศีล
08/17/2019

บ้านสวนศีล

17 สิงหาคม 2562
เวลา 7:30 ~ 11:00 น. ใส่บาตร ฟังธรม
ณ.บ้านสวนศีล
อนุโมทนาสาธุค่ะ
ขอบคุณภาพ ~ คณะผู้ดำเนินงานบ้านสวนศีล

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
08/10/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

ขอให้เราเห็นคุณค่าของสัจจะเห็นคุณค่าของคำพูดเห็นโทษของการพูดโกหก มดเท็จแล้วละเสีย เลิกเสียถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ขอให้นิ่...
08/05/2019

ขอให้เราเห็นคุณค่าของสัจจะ
เห็นคุณค่าของคำพูด
เห็นโทษของการพูดโกหก มดเท็จ
แล้วละเสีย เลิกเสีย
ถ้าพูดความจริงไม่ได้
ก็ขอให้นิ่งไว้จะดีกว่า

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

08/04/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/01/2019
07/28/2019
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือ...
07/16/2019
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ภายหลังจากการตรัสรู้แล้ว ๒ เดือน ซึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาในสมัยปัจจุบันนั่นเอง เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ซึ่งเว้นที่สุดทั้ง ๒ อย่าง และว่าด้วยอริยสัจ ๔
http://www.nkgen.com/32.htm

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูคร
https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=5405

อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง สัมพุชฌิตวา ตะถาคะโต ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง

07/14/2019
Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
07/09/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

ยอดเงินบริจาค ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ.วันที่ 1 กรกฎาคม 2562รวมเป...
07/07/2019

ยอดเงินบริจาค ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ณ.วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
รวมเป็นเงิน 725,926,950.50 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายวัดป่าบ้านตาด
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

07/05/2019
07/03/2019
สำนักสงฆ์ป่ามะขามที่พักดูแลภิกษุอาพาธ

สำนักสงฆ์ป่ามะขามที่พักดูแลภิกษุอาพาธ

ถึงวาระ ลาลับ ล่วงลาโลก
ปลดความโศก ละทิ้งสุข ด้วยอาสัญ
ชีวิตผ่าน บำรุงพุทธ ล่วงเลยวัน
ก่อนถึงวัน กายอาสัญ ใครดูแล

ลมหายใจสุดท้ายที่นี้ เราดูแล
20 ปีงานดูแลพระอาพาธ

ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกรณี ดูแลจน
วาระสุดท้าย
สํานักสงฆ์ป่ามะขาม ที่พักดูแลภิกษุอาพาธ
ติดเตียง/ระยะสุดท้าย

สำนักสงฆ์ป่ามะขาม หลังสถานีอนามัยผัง 1
ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง
จ. นครราชสีมา 30130
ติดต่อสอบถาม
เวลา 10.00 น - 15.00 น.
,📞085 225 9111

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
06/20/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
06/19/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

17 มิถุนายน 2019/2562ญาติโยมมาถวายเพลและ ทำบุญให้บุพการีจบด้วยการสวดมนต์วัตรเย็น -นั่งสมาธิสาธุ
06/18/2019

17 มิถุนายน 2019/2562
ญาติโยมมาถวายเพล
และ ทำบุญให้บุพการี
จบด้วยการสวดมนต์วัตรเย็น -นั่งสมาธิ

สาธุ

วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562/2019
06/16/2019

วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562/2019

June 9, 2019
06/09/2019

June 9, 2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
05/21/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

05/19/2019
Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
05/16/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

05/14/2019

ก่อนที่จะพูดอะไร ให้ถามตัวเองว่า
ที่จะพูดนี้ จำเป็นหรือเปล่า?

ถ้าไม่จำเป็น ก็อย่าพูด
นี่เป็นขั้นต้น ของการอบรมใจ

เพราะ ถ้าเรา "ควบคุมปาก" ตัวเองไม่ได้
เราจะ "ควบคุมใจ" ได้อย่างไร?

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

ภาพ วัดพระแก้วฟ้าน้อย จ.อยุธยา

05/13/2019
05/13/2019
05/11/2019
พยายามสั่งสมคุณงามความดีเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆทีละวันๆ ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
05/11/2019

พยายามสั่งสมคุณงามความดี
เก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆ
ทีละวันๆ ตั้งแต่ตื่นขึ้นมา

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

Wat Yarnnarangsee Sterling Virginia
04/19/2019

Wat Yarnnarangsee Sterling Virginia

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
04/02/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

Address

21950 Shaw Rd
Sterling, VA
20164-9318

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery:

Videos

Nearby health & beauty businesses


Other Medical & Health in Sterling

Show All

Comments

Hi, what happened to your website?