Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery

Operating as usual

Mobile Uploads
04/13/2021

Mobile Uploads

04/13/2021
04/13/2021
Mobile Uploads
04/11/2021

Mobile Uploads

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
03/31/2021

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

02/26/2021

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ
วันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ วัดญาณรังษี เมืองสเตอลิง รัฐเวอร์จิเนีย

รายการอาหารโรงทาน งานกฐินพระราชทาน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
10/17/2020

รายการอาหารโรงทาน งานกฐินพระราชทาน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
10/05/2020

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
09/05/2020

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

Wat Yarnna Rangsee. Official Fanpage
08/07/2020

Wat Yarnna Rangsee. Official Fanpage

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วมในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2563 โดยมีคุณสมศรี สติกแลนด์ เป็นประธานในปีนี้ จะทำการทอดกฐินในวันที่ 18 ตุลาคม 2563

สามารถร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดญาณรังษี โทร. 703-406-8290
หรือร่วมทำบุญโดยการส่งเช็คมาร่วมทำบุญในนาม Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery
22155 Glenn Dr Sterling VA 20164

Wat Yarnna Rangsee. Official Fanpage
07/26/2020

Wat Yarnna Rangsee. Official Fanpage

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วมในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2563 โดยมีคุณสมศรี สติกแลนด์ เป็นประธานในปีนี้ จะทำการทอดกฐินในวันที่ 18 ตุลาคม 2563

สามารถร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดญาณรังษี โทร. 703-406-8290
หรือร่วมทำบุญโดยการส่งเช็คมาร่วมทำบุญในนาม Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery
22155 Glenn Dr Sterling VA 20164

03/18/2020
02/27/2020
02/05/2020
Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
12/31/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

12/28/2019
12/17/2019
12/08/2019
12/08/2019
Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
11/19/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

11/09/2019
Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
10/16/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

10/08/2019
10/06/2019
Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
09/11/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

08/28/2019
บ้านสวนศีล
08/17/2019

บ้านสวนศีล

17 สิงหาคม 2562
เวลา 7:30 ~ 11:00 น. ใส่บาตร ฟังธรม
ณ.บ้านสวนศีล
อนุโมทนาสาธุค่ะ
ขอบคุณภาพ ~ คณะผู้ดำเนินงานบ้านสวนศีล

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post
08/10/2019

Photos from Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery's post

ขอให้เราเห็นคุณค่าของสัจจะเห็นคุณค่าของคำพูดเห็นโทษของการพูดโกหก มดเท็จแล้วละเสีย เลิกเสียถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ขอให้นิ่...
08/05/2019

ขอให้เราเห็นคุณค่าของสัจจะ
เห็นคุณค่าของคำพูด
เห็นโทษของการพูดโกหก มดเท็จ
แล้วละเสีย เลิกเสีย
ถ้าพูดความจริงไม่ได้
ก็ขอให้นิ่งไว้จะดีกว่า

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

08/04/2019
08/02/2019
08/02/2019

Address

21950 Shaw Rd
Sterling, VA
20164-9318

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery:

Videos

Nearby health & beauty businesses


Other Medical & Health in Sterling

Show All

Comments

Hi, what happened to your website?